fbpx
Notice: JavaScript is required for this content.

Řídíme se našimi AURA principy
Chceme, aby naši zaměstnanci chápali naše zásady a principy.Jen tak můžeme tvořit dobrý tým.

Za vším vidíme naše klientky
Každá z nás má a zná své klientky. Přednostně se zabýváme věcmi, které se jich týkají. Hledáme řešení namísto výmluv. Náš úspěch měříme spokojeností našich klientek. Každá z nás dělá vše tak, jak by to dělala pro sebe.

Žijeme světem fitness
Probouzíme nadšení pro cvičení a zdravou výživu. Jsme advokátky životního stylu a propagujeme efektivní kruhový trénink. Jde nám o pozitivní zkušenost našich klientek, a to vždy a všude. Vše děláme naplno a svým nasazením inspirujeme ostatní.

Sdílíme zapálení pro věc
Věříme tomu, co děláme, a baví nás to. Jsme aktivní, milujeme novinky, a respektujeme názory ostatních. Je odpovědností každé z nás plnit dané úkoly proaktivně, včas a beze zbytku. Jsme jeden tým a vždy pro sebe navzájem uděláme i něco navíc.

Pomáháme a samy rosteme
Jsme profesionálky a neustále na sobě pracujeme, abychom mohly ještě více prospět. Dveře našeho poznání jsou otevřené. Čím více pomůžeme společnosti růst, tím více dobrého šíříme. Každá z nás je připravena nabídnout pomocnou ruku.