Pejsek do strany

Klekněte si na všechny čtyři, dlaně mějte na šířku ramen a kolena na šířku pánve. Zvedněte jednu nohu do strany tak vysoko, jak je to možné. Následně dejte nohu...