Core

Neboli- střed těla. Core označuje svaly trupu v oblasti beder, pánve, břicha a kyčlí. Jinak je nazýván také jako LPHC komplex. www.aurafit.cz